do początku mapa serwisu kontakt  
Biblioteka » Pracownia multimedialna w bibliotece

 Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego biblioteki:


a) Stanowisko komputerowe  w bibliotece służy do poszukiwań źródłowych w encyklopediach multimedialnych zgromadzonych w bibliotece oraz za pomocą sieci.
b) Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
c) Użytkownicy  komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
d) Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw, korzystać można tylko z zainstalowanego oprogramowania.
e) Zabrania się instalowania innych programów.
f) Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
g) W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.