do początku mapa serwisu kontakt  
Aktualności 2018/2019
NOC SÓW

W piątek wieczorem 22 marca 2019r. w Publicznym Gimnazjum w Konopnicy odbyła Noc Sów - wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom, w którym licznie uczestniczyli młodzi pasjonaci przyrody - uczniowie klas III naszego gimnazjum, a także szkół podstawowych: z Konopnicy i Rychłocic. 
Spotkanie zorganizowane przez nauczyciela biologii p. Ilonę Budziak zaczęło się od prelekcji, przeprowadzonej przez pracowników oddziału Sieradzkich Parków Krajobrazowych, podczas której uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie gatunki tych ptaków żyją w Polsce i PKMWiW, czym żywią się sowy, czy wszystkie są aktywne tylko nocą oraz jak można chronić te niesamowite ptaki. Były również atrakcje, wśród nich analiza wypluwek - materiału badawczego, na podstawie którego określa się dietę ptaka i jej sezonowe zmiany, nauka rozpoznawania sowich odgłosów, konkurs wiedzy z nagrodami. Drugą część wydarzenia stanowiła nocna wycieczka. Na terenie naszego parku krajobrazowego mieliśmy  szansę usłyszeć m.in. puszczyka, uszatkę, płomykówkę i sóweczkę.
Noc Sów z pewnością przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o gatunkach występujących w Polsce, a także lepszego zrozumienia roli tych ptaków w środowisku.